Kā panākt maksimālu ražošanas efektivitāti?

Kā zināms, visa veida ražošanas resursi ir ierobežoti. Ar šiem ierobežotajiem resursiem ražošanas uzņēmumam ir jāsēj ražot preces tā, lai to gala vērtība spētu nosegt ražošanas procesā radušās izmaksas un vēl veidotos pievienotā vērtība. Vienlaicīgi ir jādomā arī par to, lai preces gala cena būtu adekvāta cilvēku pirktspējai. Tātad, jo zemākas būs ražošanas izmaksas, jo konkurētspējīgāks būs ražotājs. Efektīvas ražošanas nodrošināšana ļaus ietaupīt līdzekļus, kurus uzņēmums vēlāk varēs ieguldīt, piemēram, darbinieku motivēšanā, savā izaugsmē, paplašināšanā utt., tomēr ražošanas efektivitāti celt nebūt nav viegli. Kā panākt lielāku ražošanas efektivitāti uzņēmumā un kādi ir tā galvenie ieguvumi?

Ražošanas uzņēmuma efektivitātes celšana nav īslaicīgs process, pēc kura uzņēmums pēkšņi uzsāks efektīvāk izmantot savus resursus. Tas ir nepārtraukts, mērķtiecīgs darbs, kas sākas ar vadības norādēm un izvirzītiem mērķiem un beidzas ar darbinieku domāšanas un attieksmes maiņu, kā arī efektīvāku resursu un tehnoloģiju pielietojumu. Ikvienā uzņēmumā iespējams atrast potenciālu uzlabojumiem, kas ievērojami samazinās prešu ražošanas izmaksas.

Prasti efektivitātes nodrošināšanai vispirms tiek optimizēta cilvēkresursu izmantošana. Tas attiecas ne vien uz ražošanu, bet tautsaimniecību kopumā. Tieši cilvēkresursi ir nereti ievērojami paaugstina preces ražošanas izmaksas. Ja ir iespējams panākt, ka cilvēki ražošanas uzņēmumā strādā efektīvāk, ir iespējams ievērojami samazināt preču ražošanas izmaksas. Uzņēmumu vadība nereti cenšas optimizēt cilvēkresursus uzliekot lielākas ražošanas jaudas un palielinot strādnieku slodzi, taču tā ir nepareiza taktika, jo tad zūd darbinieku motivācija un darba kultūra tieši kļūst zemāka, nevis augstāka. Neviens negribēs strādāt uzņēmumā, kur netiek nodrošināti pienācīgi darba apstākļi un nav iespēju atpūsties. Efektivitāti ir jānodrošina, lieki neapgrūtinot darbaspēku, proti, atrodot veidus, kā samazināt neefektīvo darbu. Tipisks piemērs ir 5s standarts, kas ļauj būtiski samazināt darbinieku veiktās kustības. Tā vietā, lai darbiniekiem būtu visu dienu jāsastaigā no viena ceha gala uz otru, lai veiktu savus tiešos darba pienākumus, ir jāizdomā efektīvs iekārtu izkārtojums, kas darbiniekam liks mazāk laika pavadīt staigājot apkārt un vairāk tieši veicot pienākumus, kas nodrošina preču saražošanu. Piemēru cilvēkresursu optimizācijai ir ļoti daudz, ir tikai jāveic efektivitātes audits darba vietā, lai saprastu, ko tieši vajadzētu darīt.

Tieši tāpat ir arī ar izejvielu izmantošanu. Ir jācenšas gūt maksimālais labums no ikkatras izmantotās izejvielas. Ražošanas procesos gandrīz vienmēr veidojas blakus produkti, kurus var efektīvi izmantot, taču daudzi ražotāji to nedara. Tāpat ir jācenšas pēc iespējas mazināt izejvielu zudumus ražošanas procesos. To paveikt parasti ir grūtāk, nekā optimizēt cilvēkresursus, jo par to vairāk tiek domāts jau sākotnēji, taču arī šeit parasti ir vietas uzlabojumiem. Nereti to ir iespējams paveikt ar tehnoloģiju ieviešu un dažādām inovācijām, kas ļauj izejvielas pārvērst gala produktā bez liekiem zudumiem.

Ir ļoti daudz uzņēmumu, mērķtiecīgi centušies palielināt ražošanas efektivitāti un tagad ir līderi ražotāju vidū. Šie ražotāji skaidri parāda, ka vieta uzlabojumiem ir vienmēr un gadu no gada strādājot pie efektivitātes uzlabošanas efektivitātes indekss un produktivitāte ievērojami pārsniedz vidējos rādītājus nozarē.