Kāpēc simbioze rūpniecībā ir labāka par konkurenci?

Rūpniecības attīstībā pats galvenais ir ienākumu gūšana. Ražotāji savā starpā konkurē, lai apgūtu pēc iespējas lielāku tirgus daļu un līdz ar to, gūtu peļņu. Lai to panāktu, uzņēmumi savā starpā neapmainās ar nekādu informāciju, tieši pretēji, maksimāli ierobežo informācijas plūsmu, lai konkurenti nenozagtu viņu idejas un nepārņemtu labos prakse piemērus. No konkurences priekšrocības gūšanas perspektīvas, tā ir pareiza stratēģija, jo ļauj konkrētiem uzņēmumiem izvirzīties vadībā ar savām unikālajām idejām un risinājumiem, taču no kopējā rūpniecības un konkrētās nozares attīstības viedokļa tas nav nekas labs, jo informācijas plūsmas ierobežojumi traucē apzināt nozares problēmas un rast risinājumus kopīgām nozares un vispārējās rūpniecības problēmām (vairāk par šīm problēmām iespējams uzzināt www.kredit247.com.ua).

Lai risinātu nozares kopējās problēmas un ļautu tai attīstīties, ražotājiem ir jādomā par savstarpēju sadarbību. Pēdējā laikā sadarbības iniciatīvas kļūst arvien izplatītākas un populārāks visā pasaulē. Populārs piemērs ir ražotāju apvienošanās klasteros vai industriālās simbiozes tīklos. Tie ir vienā vai līdzīgā sektorā strādājošu uzņēmumu sadarbības tīkli. Parasti šie sadarbības tīkli atrodas vienā konkrētā ģeogrāfiskajā vietā un šajos industriālajos klasteros iesaistītie ražošanas uzņēmumi dalās ar informāciju. Tas palīdz kopīgiem spēkiem attīstīt nozari, veidojot augstākas pievienotās vērtības produktus un risinot dažādas problēmas, kas skar konkrēto ražošanas nozari. Industriālās simbiozes tīklos sadarbība mēdz būt vēl plašāka, sadarbojoties arī ar citas nozares pārstāvjiem un kopīgi veidojot piegādes ķēdes, lai efektīvāk izmantotu ražošanas resursus un mazinātu vides piesārņojumu.

Šīs sadarbības formas, protams, neizslēdz arī konkurenci. Kaut gan kopīgiem spēkiem tiek rastas jaunas idejas un risinājumi nozarē esošajām problēmām, katras uzņēmums tāpat turpina strādāt individuāli un attīsta savus produktus. Katram uzņēmumam ir savi komercnoslēpumi, kas netiek izpausti arī sadarbības partneriem. Saražoto produktu klāsts tirgū vienalga saglabājas atšķirīgs un daudzveidīgs, taču tiek rasti kopēji uzlabojumi, kas palīdz šos produktus saražot ar mazākām izmaksām un augstāku kvalitāti. Tas nozīmē, ka patērētājiem arī no tā ir kāds labums, jo ražotāji labākas, kvalitatīvākas preces var piedāvāt par zemākām cenām.

Pašlaik klasteri un industriālās simbiozes tīkli ir vairākām rūpniecības nozarēm visā Latvijā. Tie uzņem arī jaunus dalībniekus, kuru misija, nākotnes vīzija un mērķi ir līdzīgi kopējiem sadarbības tīkla mērķiem. Ikvienam individuālam ražošanas uzņēmumam vajadzētu apsvērt iespēju iestāties šādā sadarbības tīklā. Pirmkārt, mazie, individuālie ražotāji nespēs konkurēt ar tīkla iekšienē esošajiem uzņēmējiem, jo vairāku uzņēmumu kopējā pieredze un resursi problēmu risināšanā noteikti būs pārāki. Otrkārt, tā ir lieliska iespēja gūt idejas sava uzņēmuma produkcijas attīstībai un cita veida darbības uzlabošanai, tajā pašā laikā saglabājot savu individuālo ražošanas pieeju un iespēju veiksmīgi virzīt tirgū savus ražotos produktus (Наш сайт).