Perspektīvākās rūpniecības nozares Latvijā

Pastāv diezgan populārs uzskats, ka Latvijā netiek ražotas preces ar augstu pievienoto vērtību, līdz ar to rūpniecības nozares kopumā nav perspektīvas. Kaut gan ekonomika tiešām vairāk tiek balstīta uz pakalpojumu sektoru, nav taisnība, ka Latvijā nekas netiek ražots. Ir daudzas ļoti perspektīvas apstrādes rūpniecības nozares, kas pēdējo gadu laikā ir strauji augušas un kurām ir potenciāls augt un attīstīties arī turpmāk. Kuras tad ir Latvijā perspektīvākās apstrādes rūpniecības nozares un kas to ietekmē?

Pārtikas un dzērienu rūpniecība pašlaik sastāda gandrīz ceturto daļu no kopējās apstrādes rūpniecības nozares. Protams, tas vien vēl nenorāda uz šīs produktu grupas izaugsmes iespējām. Tiesa, lielākā daļa pārtikas produktu tiek ražoti vietējam tirgum un netiek eksportēti. Arī daudzas no lielākajām Latvijas ražotnēm ir pārpirkuši ārvalstu investori, līdz ar to, varētu šķist, ka šajā sektorā vērojama vien strauja lejupslīde, taču viss nav tik drūmi. Tieši pretēji – Latvijā pārtikas rūpniecībā ir vieta izaugsmei. Uzņēmējdarbības analītiķi norāda uz to, ka īpaši perspektīvs ir eko produktu sektors, kas pašlaik arī ļoti strauji aug. Tāpat ir iespējams paplašināt produktu klāstu, ņemot piemēru no importa produktiem, kas Latvijā vēl ražoti netiek. Latvijā resursi pārtikas rūpniecībai netrūkst, ir tikai jāatrod kāda brīva niša vai arī konkurētspējas priekšrocības.

Kokrūpniecība ir otra lielākā apstrādes rūpniecības nozare, kas sastāda gandrīz 22% no kopējās apstrādes rūpniecības izlaides. Latvijā ir neskaitāmi daudz kokrūpniecības uzņēmumu, taču pēdējos laikos ir vērojama īpaši pozitīva tendence augstvērtīgu produktu ražošanas apjomu palielinājumā. Ja iepriekš daudz vairāk bija tieši pirmatnējās kokapstrādes uzņēmumu, kas ražoja vien izejvielas tālākiem ražošanas procesiem, tad tagad arvien vairāk tiek ražoti patēriņa produkti, kas veido daudz lielāku pievienoto vērtību un līdz ar to arī devumu kopējā tautsaimniecībā. Ja runājam par nozares attīstības iespējām, tad tās ir ļoti plašas. Latvijā mežu kopējā platība veido 50% valsts teritorijas, turklāt Latvijas augsne ir piemērota ātraudzībai. Tātad dabas resursu Latvijā netrūkst. Arī kvalificēts darbaspēks šajā nozarē parasti ir pieejams. Vislabākais ir tas, ka ārvalstu tirgos ir ļoti liels pieprasījums pēc Latvijā ražotiem koksnes produktiem.

Apģērbu un tekstilizstrādājumu ražošana Latvijā nav tā lielākā nozare. Kopā tā aizņem aptuveni 4% no kopējās apstrādes rūpniecības un tirgū tādu izteiktu lielo spēlētāju jeb līderu nav. Ir daži uzņēmumi, kuru gada apgrozījums sasniedz 5 miljonus eiro un kuri savu produkciju eksportē, taču ļoti atpazīstamu latviešu apģērbu vai citu tekstilizstrādājumu zīmolu nav. Par spīti tam, nozare ir perspektīva. Latvijā ir pieejami gan dabas, gan darbaspēka resursi tekstilizstrādājumu ražošanai. To pierāda arī dažādu jauno dizaineru un apģērbu ražotāju veiksmes stāsti. Nozare kopumā visu laiku pamazām aug un attīstās.

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana ir visai neliela nozare. Tā veido nedaudz mazāk kā 2% no kopējās apstrādes rūpniecības izlaides, tomēr nozare ir perspektīva. Kaut arī pēdējos gados tajā ir vērojams kritums un daudzi apgalvo, ka šīs nozares nozīmīgums arvien turpina kristies, tomēr pieaugot kopējai apstrādes rūpniecībai, pieaug arī nepieciešamība pēc papīra izstrādājumu ražošanas nozares produkcijas.